All Clear for Bulgaria

Учебник по английски език за 7 клас

Английски език за 7 клас2020-10-13T07:57:43+00:00

Project Description

Защо да изберем All Clear for Bulgaria?

 • Проект, който е изключително успешен и се използва в държавните и общинските училища в страни със сходна образователна система като например Испания и Полша.
 • Учебното съдържание е съобразено с новата учебна програма за седми клас, утвърдена от МОН през 2015 година със заповед  № РД09-1857 от 17.12.2015 г.
 • Одобрен от МОН през 2017 г. със Заповед РД09-1509/08.02.2017 г.
 • Трите нива на All Clear for Bulgaria покриват и трите класа – 5, 6 и 7
 • Специално разработен за по-големи групи и класове в държавните и общинските училища
 • Издание на престижното британско издателство Macmillan
 • Доказани световни автори – Fiona Mauchline и Daniel Morris, с богат опит в разработването на учебни материали за тийнейджърска възраст
 • Богата периферия от помощни и допълнителни материали за учителите и учениците

Предимствата на All Clear for Bulgaria:

 • Специално съдържание, свързано с България – градове и забележителности, фауна, образователна система, интересни факти
 • Ясна структура
 • Добре представена граматика с ясни примери
 • Добро визуализиране на учебното съдържание
 • Развиване и на четирите езикови умения
 • Градиране на материала по сложност
 • Работа с интерактивна дъска – софтуер за интерактивна дъска
 • Мултимедийно съдържание
 • Мултимедийни колаборативни проекти с развиване на дигитални компетенции
 • Материали за културна осъзнатост (Cultural awareness)
 • Интердисциплинарност – интегративни междупредметни връзки
 • Развиване на междукултурни и социални компетентности чрез достъп до CultureWatch – ресурсен мултимедиен сайт, в който преподавателите могат да ползват видео материали за различните тематични области
 • Развиване на умения за учене, социални и културни умения, комуникативни умения, работа в екип и други чрез трите проекта в учебника

Какво получавате вие и вашите ученици, ако изберете All Clear for Bulgaria?

Примерно годишно разпределение на учебното съдържание (All Clear за 7 клас)

Безплатни учителски комплекти

Готови тестове, които учителите ще използват в работата си:

 • Тест за определяне на нивото – A placement test
 • Тестове за всеки раздел – Unit tests
 • Срочни тестове – End-of-term tests
 • Годишни тестове – End-of-year exams
 • Диагностичен тест по ключови компетенции – Key Competences diagnostics test
 • Аудио файлове за сваляне – Audio files
 • All Clear for Bulgaria wordlists
 • безплатно участие в семинари и обучения за преподавателите и такива с авторите Fiona Mauchline и Daniel Morris
 • безплатен достъп до CultureWatch – ресурсен мултимедиен сайт, в който преподавателите могат да ползват видео материали за различните тематични области

Оттук можете да свалите електронно четими варианти на учебниците по английски език на Макмилан за България.

Паролите за разкодиране на zip файловете ще намерите: на корицата на хартиените издания на учебниците за 3 и 7 клас и от дистрибуторите на Макмилан за учебниците за 2, 5, 6 клас.

Компоненти за ученика

Student’s Book

Workbook

Оттук можете да свалите електронно четими варианти на учебниците по английски език на Макмилан за България.

Паролите за разкодиране на zip файловете ще намерите: на корицата на хартиените издания на учебниците за 3 и 7 клас и от дистрибуторите на Макмилан за учебниците за 2, 5, 6 клас.

За заявки потърсете официалните дистрибутори на Macmillan

English Book Centre

Официален дистрибутор на издателство Macmillan за България

English Book Centre

София ул. „Граф Игнатиев“ № 12

тел: 02/ 983 38 25, 0887120607

Email: office@ebc.bg

www.ebc.bg

Виж повече

Union Press

Официален дистрибутор на издателство Macmillan за България

Union Press

София, ул. „Панагюрище“ 3., тел:

02/ 833 44 70, 02/986 54 51, 0888 432 604

e-mail: unipress@outlook.com

www.unionpress-bg.com

Виж повече

ОФИСИ

Централен офис:

София, ул. „Граф Игнатиев“ №12
02/ 983 38 25
0887120607
office@ebc.bg

гр. Бургас
ул. „Сан Стефано” 62
056/53 01 22
0886 120 962
burgas@ebc.bg

гр. Варна
ул. „А. Георгиев” 18
052/61 52 44
0886 120 924
varna@ebc.bg

гр. Пловдив
ул. Св. Св. Кирил и Методий 15, ет.1
032/ 63 07 83
0886 120 867
plovdiv@ebc.bg

Гр. София 1202
ул. „Панагюрище“ 3
Тел: 02/ 833 44 70
02/833 51 51
Моб: 0888 432 604
e-mail: unipress@outlook.com
www.unionpress-bg.com

Гр. София
Площад “Славейков” 11, ет. 3
(входът до супермаркет ‘Carrefoure’)
Тел.: 02/ 986 54 51
Моб: 0888 577 508
e-mail: unipress@outlook.com
www.unionpress-bg.com

Моб: 0888 577 508

Поръчай сега!

От официалните дистрибутори на Macmillan

English Book Centre

Официален дистрибутор на издателство Macmillan за България

English Book Centre

София ул. „Граф Игнатиев“ № 12

тел: 02/ 983 38 25, 0887120607

Email: office@ebc.bg

www.ebc.bg

Виж повече

Union Press

Официален дистрибутор на издателство Macmillan за България

Union Press

София, ул. „Панагюрище“ 3., тел:

02/ 833 44 70, 02/986 54 51, 0888 432 604

e-mail: unipress@outlook.com

www.unionpress-bg.com

Виж повече

ДИСТРИБУТОРИ НА MACMILLAN

English Book Centre

София, ул. "Граф Игнатиев" 12, ет.2

Mobile: 0887120607

Web: English Book Centre

Union Press

София, ул, "Панагюрище" 3

Phone: 02/833 51 51

Mobile: 0888 432 604

Web: Union Press