Учебни материали и ресурси

Ако изберете Laser B2.1 for Bulgaria

За учителя 11-12 клас2022-09-05T11:43:27+00:00

Какво получавате вие и вашите ученици, ако изберете Laser B2.1 for Bulgaria?

Дистрибутори на Macmillan

Можете да отправите своите заявки за учебници или да потърсите повече информация от официалните дистрибутори на Macmillan за България

English Book Centre
English Book CentreОфициален дистрибутор
София, ул. „ул. Граф Игнатиев“ 12, ет.2
тел.: 0887120607
e-mail: office@ebc.bg
www.ebc.bg
Union Press
Union PressОфициален дистрибутор
София, ул, „Панагюрище“ 3
тел.: 02/ 833 44 70, 02/986 54 51, 0888 432 604
e-mail: unipress@outlook.com
www.unionpress-bg.com

ДИСТРИБУТОРИ НА MACMILLAN

English Book Centre

София, ул. "Граф Игнатиев" 12, ет.2

Mobile: 0887120607

Web: English Book Centre

Union Press

София, ул, "Панагюрище" 3

Phone: 02/833 51 51

Mobile: 0888 432 604

Web: Union Press