Цени на учебници по английски език, одобрени от МОН2024-03-12T07:29:22+00:00

Ценова листа за заявки

Учебници по английски език на Macmillan за 2-12 клас

Tiger Time for Bulgaria за 2-4 клас

Tiger Time for Bulgaria
Tiger Time for BulgariaЗа 2 клас
Student’s Book: 25.00 лв.
Activity Book: 15.00 лв.
Practice book – 15,00
Tiger Time for Bulgaria
Tiger Time for BulgariaЗа 3 клас
Student’s Book: 25.00 лв.
Activity Book: 15.00 лв.
Tiger Time for Bulgaria
Tiger Time for BulgariaЗа 4 клас
Student’s Book: 25.00 лв.
Activity Book: 15.00 лв.

All Clear for Bulgaria за 5-7 клас

All Clear for Bulgaria
All Clear for BulgariaЗа 5 клас
Student’s Book
Workbook
Grammar and Vocabulary
All Clear for Bulgaria
All Clear for BulgariaЗа 6 клас
Student’s Book
Workbook
Grammar and Vocabulary
All Clear for Bulgaria
All Clear for BulgariaЗа 7 клас
Student’s Book
Workbook

Gateway for Bulgaria за 8-10 клас

Gateway for Bulgaria
Gateway for BulgariaЗа 8 клас
Student’s Book: 36.00 лв.
Workbook: 24.00 лв.
Gateway for Bulgaria
Gateway for BulgariaЗа 9-10 клас
Student’s Book: 36.00 лв.
Workbook: 24.00 лв.

Laser B2.1 for Bulgaria за 11-12 клас

Laser B2.1 for Bulgaria
Laser B2.1 for BulgariaЗа 11-12 клас
Student’s Book: 50.00 лв.
Laser B2.1 for Bulgaria
Laser B2.1 for BulgariaЗа 11-12 клас
Workbook: 25.00 лв.

Дистрибутори на Macmillan

Можете да отправите своите заявки за учебници или да потърсите повече информация от официалните дистрибутори на Macmillan за България

English Book Centre
English Book CentreОфициален дистрибутор
София, ул. „Граф Игнатиев“ 12, ет.2
тел.: 0887120607
e-mail: office@ebc.bg
www.ebc.bg
Union Press
Union PressОфициален дистрибутор
София, ул, „Панагюрище“ 3
тел.: 02/ 833 44 70, 02/986 54 51, 0888 432 604
e-mail: unipress@outlook.com
www.unionpress-bg.com

ДИСТРИБУТОРИ НА MACMILLAN

English Book Centre

София, ул. "Граф Игнатиев" 12, ет.2

Mobile: 0887120607

Web: English Book Centre

Union Press

София, ул, "Панагюрище" 3

Phone: 02/833 51 51

Mobile: 0888 432 604

Web: Union Press